Tag Archives: Yusuke Kamiji

Crows ZERO 2 (2009) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Japanese Title: クローズZERO 2
Release Date: April 11, 2009
Directed by: Takashi Miike
Language: Japanese
Music by: Naoki Otsubo, The Street Beats
Starring: Shun Oguri, Shunsuke Daitō, Suzunosuke Tanaka, Sousuke Takaoka, Kyōsuke Yabe, Takayuki Yamada, Kenta Kiritani, Tsutomu Takahashi, Kaname Endo, Yusuke Kamiji, Yusuke Izaki, Hisato Izaki, Dai Watanabe, Motoki Fukami, Yo Koyanagi, Yutaka Matsushige, Kenichi Endo, Goro Kishitani, Ryohei Abe, Takaya Aoyagi, Kohei Kuroda, Ryuji Yano, Ryuto Yamaguchi, Katsuya, Meisa Kuroki, Shinnosuke Abe, Nobuaki Kaneko, Kengo Oguchi, Tomoya Warabino, Gou Ayano, Kazuki Namioka, Haruma Miura

Continue reading

Crows ZERO (2007) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Japanese Title: クローズZERO
Release Date: October 27, 2007
Directed by: Takashi Miike
Language: Japanese
Music by: Naoki Otsubo, The Street Beats
Starring: Shun Oguri, Shunsuke Daitō, Suzunosuke Tanaka, Sousuke Takaoka, Kyōsuke Yabe, Takayuki Yamada, Kenta Kiritani, Tsutomu Takahashi, Kaname Endo, Yusuke Kamiji, Yusuke Izaki, Hisato Izaki, Dai Watanabe, Motoki Fukami, Yo Koyanagi, Yutaka Matsushige, Sansei Shiomi, Kenichi Endo, Goro Kishitani, Meisa Kuroki

Continue reading