Tag Archives: To Yu-hang

The Legend Is Born – Ip Man (2010) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Mandarin Title: 葉問前傳
Release Date: June 24, 2010 
Directed by: Herman Yau
Language: Cantonese, Japanese
Music by: Chun Hung Mak
Starring: To Yu-hang, Fan Siu-wong, Sammo Hung, Yuen Biao, Rose Chan Ka-Wun, Lam Suet, Sire Ma, Bernice Liu, Hins Cheung, Huang Yi, Kenny Kwan, Ip Chun, Andy Taylor 

Continue reading

Ip Man 2 (2010) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Mandarin Title: 葉問 2:宗師傳奇
Release Date: April 29, 2010
Directed by: Wilson Yip
Language: Mandarin, Cantonese, Japanese
Music by: Kenji Kawai
Starring: Donnie Yen, Lynn Hung, Simon Yam, Sammo Hung, Huang Xiaoming, Fan Siu-Wong, Pierre Ngo, Calvin Cheng, Kent Cheng, Li Chak, Ashton Chen, Lam Hak-ming, Lo Mang, Fung Hak-on, Lu Meifang, To Yu-hang, Jiang Daiyan Charles Mayer, Brian Burrell, Darren Shahlavi, 

Continue reading

Ip Man (2008) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Mandarin Title: 葉問
Release Date: December 10, 2008
Directed by: Wilson Yip
Language: Mandarin, Cantonese, Japanese
Music by: Kenji Kawai
Starring: Donnie Yen, Simon Yam, Lynn Hung, Gordon Lam Ka-Tung, Fan Siu-Wong, Hiroyuki Ikeuchi, Shibuya Tenma, Chen Zhihui, Li Chak, Xing Yu, Wong You-nam, Calvin Cheng, To Yu-hang

Continue reading