Tag Archives: Lu Yi

Aftershock (2010) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Mandarin Title: 唐山大地震
Release Date: July 22, 2010 
Directed by: Feng Xiaogang
Language: Mandarin
Music by: Wang Li-Guang
Starring: Zhang Jingchu, Chen Daoming, Lu Yi, Xu Fan, Zhang Guoqiang, Li Chen, Zhang Zi-feng, Wang Ziwen, Yang Lixin, Yong Mei, Chen Jin

Continue reading

Confucius (2010) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Mandarin Title: 孔子
Release Date: January 28, 2010
Directed by: Hu Mei
Language: Mandarin
Music by: Zhao Jiping
Starring: Chow Yun-Fat, Zhou Xun, Chen Jianbin, Ren Quan, Lu Yi, Yao Lu

Continue reading