Category Archives: Natural Disaster

Aftershock (2010) – REVIEW

by Jordache Wee

Original Mandarin Title: 唐山大地震
Release Date: July 22, 2010 
Directed by: Feng Xiaogang
Language: Mandarin
Music by: Wang Li-Guang
Starring: Zhang Jingchu, Chen Daoming, Lu Yi, Xu Fan, Zhang Guoqiang, Li Chen, Zhang Zi-feng, Wang Ziwen, Yang Lixin, Yong Mei, Chen Jin

Continue reading